Demografi Desa Bajur

Data perkembangan kependudukan Desa Bajur sampai dengan bulan desember tahun 2018,  dapat dilihat sebagai berikut :

  1. Jumlah penduduk menurut                              :
  1. Jenis kelamin                                                   

1. Laki-laki       :  5.171 Orang

2. Perempuan   :  5.174 Orang

  1. Kepala Keluarga   :  3.327 Orang
  2. Jumlah penduduk menurut agama         :
  1. Islam                                                       : 10.078 Orang
  2. Kristen                                                    : 60 Orang
  3. Katolik                                                    : 28 Orang
  4. Hindu                                                      : 178 Orang
  5. Budha                                                     : 1 Orang
  6. Penganut kepercayaan                            : - Orang